Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:23:58
-00:36:19
+00:07:21
58 58
1 / 83
-00:32:34
00:57:13
-00:49:32
+00:27:44
6010 1006
256 / 501
-00:31:59
+00:19:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii