Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:24
-00:23:53
+00:19:47
1607 1607
45 / 55
-00:08:27
+00:15:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii