Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:35:40
-00:13:04
+00:19:13
1700 1700
72 / 95
-00:07:59
+00:11:55
00:33:37
-00:26:40
+00:17:00
1265 1265
47 / 83
-00:22:55
+00:09:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii