Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:24
-00:31:21
+00:45:55
11497 7582
490 / 501
-00:13:48
+00:38:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii