Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:40
-00:30:30
+00:43:20
8031 2654
K30 : 1257
351 / 373
-00:15:26
+00:39:32
01:03:55
-00:42:50
+00:34:26
9074 2427
426 / 559
-00:22:38
+00:32:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii