Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:14
-00:48:31
+00:28:45
6572 1232
236 / 476
-00:38:42
+00:26:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii