Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:45
-00:43:00
+00:34:16
9017 6620
359 / 461
-00:25:25
+00:25:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii