Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:00
-00:16:18
+00:15:28
939 939
52 / 87
-00:14:16
+00:11:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii