Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:25
-00:36:29
+00:44:27
8483 2889
339 / 348
-00:21:59
+00:37:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii