Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:23:07
-00:26:11
+00:05:35
15 15
1 / 76
-00:25:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii