Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:25:25
-00:23:53
+00:07:53
82 82
5 / 85
-00:18:43
+00:01:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii