Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:43
-00:16:01
+00:16:16
1255 1255
57 / 105
-00:11:15
+00:15:46
00:30:42
-00:29:35
+00:14:05
790 790
45 / 101
-00:16:32
+00:13:06
00:30:18
-00:19:00
+00:12:46
562 562
34 / 91
-00:12:23
+00:05:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii