Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:05
-00:15:13
+00:16:33
1097 1097
60 / 87
-00:13:11
+00:12:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii