Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:25:08
-00:24:10
+00:07:36
67 67
1 / 44
-00:15:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii