Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:52:37
-00:54:08
+00:23:08
3650 356
62 / 183
-00:34:15
+00:20:21
00:25:04
-00:24:14
+00:07:32
62 62
1 / 18
-00:16:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii