Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:38:16
-00:22:01
+00:21:39
1752 1752
71 / 81
-00:18:21
+00:14:35
00:35:23
-00:13:55
+00:17:51
1261 1261
78 / 88
-00:04:50
+00:11:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii