Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:03
-00:42:42
+00:34:34
9124 2454
343 / 446
-00:42:41
+00:27:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii