Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:56
-00:15:22
+00:16:24
1081 1081
44 / 68
-00:11:59
+00:09:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii