Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:25:50
-00:23:28
+00:08:18
98 98
10 / 121
-00:14:45
+00:02:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii