Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:28:40
-00:20:38
+00:11:08
346 346
10 / 42
-00:15:52
+00:05:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii