Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:51
-00:36:19
+00:37:31
7247 2182
K30 : 1059
363 / 438
-00:22:43
+00:26:56
01:03:31
-00:43:14
+00:34:02
8945 2357
445 / 593
-00:28:30
+00:27:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii