Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:33
-00:41:12
+00:36:04
9623 6874
380 / 461
-00:23:37
+00:27:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii