Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:15
-00:17:03
+00:14:43
838 838
34 / 68
-00:13:40
+00:08:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii