Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:28
-00:17:50
+00:13:56
725 725
22 / 45
-00:17:50
+00:12:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii