Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:39
-00:16:39
+00:15:07
893 893
48 / 75
-00:09:37
+00:14:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii