Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:06
-00:46:39
+00:30:37
7537 1661
279 / 446
-00:46:38
+00:23:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii