Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:23:52
-00:25:26
+00:06:20
28 28
2 / 121
-00:16:43
+00:01:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii