Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:29
-00:12:49
+00:18:57
1345 1345
3 / 4
-00:00:53
+00:07:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii