Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:02
-00:36:43
+00:40:33
10772 3444
518 / 559
-00:16:31
+00:38:34
00:27:52
-00:21:26
+00:10:20
257 257
15 / 85
-00:16:16
+00:03:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii