Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:55
-00:15:23
+00:16:23
1078 1078
58 / 87
-00:13:21
+00:12:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii