Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:57:48
-00:48:57
+00:28:19
6338 1136
225 / 476
-00:39:08
+00:25:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii