Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:25:05
-00:24:13
+00:07:33
64 64
2 / 91
-00:17:36
+00:00:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii