Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:05
-00:50:40
+00:26:36
5406 4613
218 / 461
-00:33:05
+00:17:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii