Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:13
-00:39:57
+00:33:53
6370 1686
K20 : 535
191 / 263
-00:22:50
+00:32:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii