Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:14
-00:38:01
+00:40:21
5649 4548
159 / 179
-00:32:24
+00:29:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii