Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:47
-00:40:15
+00:39:05
6700 2266
K30 : 1037
299 / 335
-00:19:36
+00:35:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii