Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:30:10
-00:30:07
+00:13:33
700 700
38 / 101
-00:17:04
+00:12:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii