Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:28
-00:32:21
+00:33:32
7880 1670
327 / 403
-00:21:14
+00:27:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii