Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:56
-00:30:53
+00:35:00
8268 6406
39 / 45
-00:05:40
+00:27:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii