Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:13
-00:45:02
+00:33:20
4570 690
132 / 179
-00:39:25
+00:22:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii