Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:05
-00:29:44
+00:36:09
8501 6511
43 / 53
-00:13:45
+00:26:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii