Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:57
-00:38:13
+00:35:37
6814 1927
K40 : 308
185 / 220
-00:19:33
+00:28:05
00:34:21
-00:14:23
+00:17:54
1539 1539
49 / 64
-00:05:36
+00:14:10
00:58:20
-00:51:34
+00:29:22
5350 1142
167 / 266
-00:24:21
+00:20:28
00:30:20
-00:29:57
+00:13:43
729 729
25 / 54
-00:11:58
+00:11:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii