Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:44
-00:25:33
+00:18:07
1440 1440
78 / 101
-00:12:30
+00:17:08
00:37:22
-00:11:56
+00:19:50
1417 1417
83 / 91
-00:05:19
+00:12:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii