Michał Baran

JW4808 Gołdap
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:03:39
-00:43:06
+00:34:10
8980 6605 1
196 / 258
-00:18:30
+00:27:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii