Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:42:37
-01:07:17
+00:13:39
370 24
21 / 311
-00:49:18
+00:10:20
00:24:34
-00:24:44
+00:07:02
43 43
3 / 63
-00:23:01
+00:05:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii