Biegnij Warszawo
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:09
-00:29:40
+00:36:13
8522 2000
352 / 395
-00:16:56
+00:31:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii