Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:46
-00:39:33
+00:34:05
4919 1496
K30 : 605
196 / 244
-00:25:12
+00:30:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii