Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:30
-00:27:47
+00:15:53
1084 1084
46 / 81
-00:08:50
+00:08:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii