Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:46
-00:18:03
+00:47:50
9636 2676
397 / 403
-00:06:56
+00:41:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii