Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:10
-00:41:05
+00:37:17
5225 4308
149 / 179
-00:35:28
+00:26:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii